دروست کردنی پاقلاوەی بامیە

دروست کردنی پاقلاوەی (بامیە)

پێداویستیەکانی:

1-پەرداخ ئاو
1-پەرداخ ئارد.

2کەوچکی چێشت خواردن روون.

2کەوچکی چێشت خواردن شەکر.

تۆزێک خوێ.
1دانەهێلکە.
روون بۆسورکردنەوە.
شیلە.
ئامادەکردنی شیلە:
سەرەتایەک پەرداخ ئاو بکەناومەنجەلێکەوە لەسەرئاگردایبنێ ئینجا دووپەرداخ شەکری تێبکە تابلق دەدات ئینجا تۆزێک لیمۆندوزی یان ئاوی لیمۆی تێبکە ئەگەر زانیت زۆرکولاوە بیهێنەخوارەوە دایبنێ تاسارد دەبێتەوە ئینجا دەست بکە بەدروست کردنی پاقلاوەکە
ئامادەکردنی پاقلاوە:
1_سەرەتائاوەکە دەکەینەمەنجەلێکەوە لەسەرئاگردایدەنێین کەئاوەکە کولاشەکروروون وخوێ یەکەی تێدەکەین جوان تێکی دەدەین تاشەکرەکەدەتوێتەوە ئینجائاردەکەشی تێدەکەین وجوان تێکی دەدەین تاهەویرەکە یەک دەگرێ ئینجا ئاگرەکەبکوژێنەوە هەویرەکە دانێ تاسارد دەبێتەوە کەهەویرەکە ساردبۆوە ئینجا هێلکەکەلەناوقاپێک جوان تێک بدە وبەسرهەویرەکەی دابکە جوان تێکی بدە هەتا بەباشی هەیرەکە وهێلکەکەتێکەل دەبن کەجوان تێکەل بون وازی لێ بهێنە.
2_ئینجاتاوەیەک دەهێنین دەیخەینەسەرئاگرەوە روونی تێدەکەین تاروونەکە باش سوردەبێتەوە.
3_پاشان هەیرەکە دەکەینە ناوقالبی پاقلاوەدەتوانی بەقالبی کرێمیش بیکەی ئەگەرقالبی پاقلاوەت نەبو .
4_ئەگەر روونەکە سوربۆوە ئینجا هەویرەکەی کردبومانە ناوقالبی پاقلاوە دەیکەینە ناو روونەوە تاسوردەبێتەوە ئینجاکەسوربۆوە یەکسەربیکەناوشیلەوە بەلام دەبێت شیلەکە شاردبێتەوە ئینجا.

ئامادەکردنی:shanga bery

سەبسکرایبی ئەم چەناڵە بکەن
دروست کردنی پاقلاوەی بامیە دروست کردنی پاقلاوەی بامیە بواسطة Unknown on مايو 28, 2017 Rating: 5

ليست هناك تعليقات

مدون محترف